План роботи

методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

на 2017-2018 н.р.

Керівник методичного об’єднання: Трофімчук І.Ю.

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І засідання 1.Про аналіз та погодження календарно-тематичного планування на І семестр 2017/2018 н.р. 2.Про підсумки аналізу середніх балів свідоцтв випускників 9-х класів і атестатів випускників 11-х класів та участі випускників 9,11-х класів у державній підсумковій атестації 2016/2017 навчального року та випускників 11-х класів у зовнішньому незалежному оцінюванні 2016/2017 навчального року 3. .Про обговорення заходів, щодо організації роботи з обдарованими дітьми 4. Про обговорення завдань та проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури 5. .Про формування національної гордості, патріотизму при викладанні української мови та літератури, у позакласній роботі
ІІ засідання 1. Про контроль за дотриманням єдиного орфографічного режиму та якістю перевірки зошитів з української мови в 5-11 кл. 2.Про застосування біоадекватних технологій у процесі викладання української мови і літератури. 3. Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури 4. Про організацію роботи щодо підготовки учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури 5. Про організація та проведення свята, присвяченого Дню української писемності
ІІІ засідання 1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за І семестр 2017/2018 н. р. 2. Про результати моніторингу якості знань учнів за І семестр 2017/2018 н. р. з української мови і літератури 3. Про аналіз календарно-тематичного планування з української мови та літератури за І семестр 2017/2018 н. р. та погодження на ІІ семестр 4. Про підведення підсумків участі учнів у Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури та конкурсу з української мови ім. П. Яцика,Т. Шевченка 5. Про підсумки роботи МО за І семестр 2017/2018 н. р. 6. Про обговорення плану проведення Тижня української мови та літератури 7. Про огляд новинок наукової та методичної літератури.
IV засідання 1. Про роботу творчої групи щодо застосування біоадекватних технологій . 2. Про підведення підсумків участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнської предметної олімпіади з української мови та літератури 3. Про організацію повторення навчального матеріалу на уроках української мови та літератури в 9, 11 кл. 4. Про шляхи підвищення орфографічної грамотності учнів. (Творчий обмін досвідом)
V засідання 1. Про підготовку учнів 9 кл. до участі у ДПА 2017/2018 н. р. та учнів 11 кл. до участі у ЗНО-2018 2. Про результати контролю за навичками свідомого читання та технікою читання на уроках української літератури в 5-7 кл. 3. Про організований порядок закінчення 2017/2018 н. р. 4. Про пошуки нових шляхів підвищення ефективності уроку, проблемного викладання мови та літератури
VІ засідання 1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за 2017/2018 н. р. 2. Про аналіз календарно-тематичного планування з української мови та літератури за ІІ семестр 2017/2018 н. р. 3. Про результати моніторингу якості знань учнів за 2017/2018 н. р. з української мови і літератури. 4. Про обговорення результатів взаємовідвідування уроків членами МО 5. Про підсумки роботи МО вчителів української мови та літератури за 2017/2018 н. р. 6. Про затвердження методичної теми, над якою працюватиме МО упродовж 2018/2019 н. р. 7. Про підготовку кабінету української мови та літератури до 2018/2019 н. р.

Тема, над якою працює методичне об'єднання:

"НООСФЕРНА ОСВІТА. БІОАДЕКВАТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ"

Мета і завдання

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

на 2017 - 2018 н. р.

1.Спрямувати роботу на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти:

- Конституції України,

- Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

- Національної доктрини розвитку освіти в Україні в XXI столітті;

- державної програми «Вчитель».

2. Розкривати духовне багатство української і світової літературної скарбниці, прилучати учнів до естетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.

3. Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.

4. Дотримуватися єдиного мовного та орфографічного режимів.

5. Плекати любов і повагу до українського слова.

6. Працювати над удосконаленням культури мовлення.

7. Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня викладання предметів негуманітарного циклу рідною (державною) мовою.

8. Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.

9. Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання відповідно до освітніх стандартів.

10. Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання.

11.Упроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності учнів.

12. Вивчати індивідуальні особливості учнів з метою їх урахування при плануванні роботи вчителів української мови та літератури.

13. Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.

14. Залучати учнів до участі в олімпіадах з української мови та літератури, конкурсі ім. П. Яцика, Т. Шевченка,пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.

15. Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь в олімпіадах, написання науково-дослідницьких робіт МАН.

16. Готувати учнів до ДПА, до проходження ЗНО з української мови та літератури.

17. Продовжити роботу зі створення навчально-методичного комплексу з української мови та літератури.

18. Сприяти творчому розвитку учнів, становлення їх особистості.

Інформувати активну громадську позицію вчителів та учнівської молоді.

20. Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.

21. Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.

22.0бговорювати актуальні питання навчання і виховання.

23 Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів

24. Координувати планування.

25. Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.

26. Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).

27. 0знайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

28. Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.

29.0знайомлюватися з позитивним Педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.

30.Виготовляти наочність.

Основні напрямки діяльності МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу (2017-2018 н. р.)

Аналіз результатів освітньої діяльності з предметів.

Розробка інтегрованих навчальних програм з предметів, що вивчаються, і погодження їх з програмами суміжних дисциплін Для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

1. Проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів.

2. Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації вчителів.

3. Обговорення доповідей з методики викладу принципових питань програми.

4. Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них.

5. Розробка та вдосконалення засобів наочності( стендів, аудіо і відеоматеріалів, таблиць тощо), а також методики їх використання у навчальному процесі.

6. Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.

Алгоритм роботи ШМО

Вересень

- Діагностика професійної, методичної підготовки, професійних потреб учителів

- Вивчення нормативно-правової бази, методичних рекомендацій щодо викладання предметів у навчальному році.

- Планування роботи, розгляд і затвердження річного плану роботи на методичній раді закладу.

- Затвердження науково-методичної проблеми ШМО на методичній раді.

- Складання графіка відкритих уроків учителів, позаурочних заходів з предмета.

- Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителів.

- Корекція календарних планів учителів, проведення співбесід щодо знання вимог програм, календарного планування, затвердження планів.

- Проведення вхідного діагностичного контролю знань учнів.

- Обробка і аналіз результатів, складання програм повторення навчального матеріалу вчителями.

- Проведення організаційного засідання ШМО, вивчення нормативних документів, методичних рекомендацій, розподіл обов’язків, визначення конкретних завдань і доручень членам методичного об'єднання

- Складання паспортів забезпечення навчально-виховного процесу в кабінетах.

Жовтень

- Підготовка учнів до І етапу Всеукраїнської предметної олімпіади та конкурсу ім.Яцика.

- Підготовка і проведення методичної наради спільно з учителями початкової школи з питання наступності в навчанні між початковою і основною школами.

- Участь у засіданнях методичної ради школи, творчої групи.

- Проведення І етапу Всеукраїнської предметної олімпіади та конкурсу ім.П.Яцика, визначення переможців і учасників II етапу.

- Проведення предметного тижня.

- Забезпечення участі вчителів Школи у міському етапі професійного конкурсу «Учитель року».

- Контроль за участю вчителів ШМО у підготовці і проведенні педагогічної ради школи.

- Засідання ШМО.

Листопад

- Підготовка учнів до II етапу Всеукраїнської предметної олімпіади.

- Контроль за участю учнів у II етапі Всеукраїнської предметної олімпіади

- Вивчення рівня педагогічної майстерності вчителів з метою атестації: відвідування уроків, позакласних заходів, співбесіди щодо оформлення досвіду роботи.

- Контроль за роботою вчителів у районному методичному об'єднанні та інших методичних структурах.

- Підбиття підсумків II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад та конкурсів.

- Підготовка учнів до участі в III етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.

- Участь учителів методичного об'єднання в роботі психолого- педагогічного семінару.

- Взаємоперевірка ведення учнівських зошитів.

- Підготовка текстів для підсумкових контрольних робіт за І семестр.

Грудень

- Відвідування уроків учителів, що атестуються.

- Проведення підсумкових контрольних робіт за І семестр.

- Перевірка виконання графіка контрольних, практичних робіт, тематичного оцінювання, виконання навчальних програм.

- Перевірка ведення поурочних планів учителями методичного об'єднання.

- Тематична перевірка «Педагогічна підтримка учнів з початковим рівнем навчальних досягнень».

- Аналіз результатів підсумкових семестрових контрольних робіт, розробка рекомендацій щодо подолання виявлених недоліків.

- Аналіз виконання плану роботи ШМО за І семестр

Січень

- Участь учителів у роботі районного предметного методичного об'єднання.

- Проведення співбесід із самоосвіти, результати роботи вчителів над індивідуальними методичними та фаховими темами, їх роботи над обласною науково-методичною проблемою.

- Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій.

- Інструктаж з календарного планування на II семестр.

- Співбесіди з календарного планування, організації повторення навчального матеріалу. Захист і затвердження календарних планів.

- Тематичний контроль відповідно до річного плану школи.

- Аналіз успішності учнів за І семестр, складання корекційних програм для учнів, що встигають на початковому рівні.

Лютий

- Підготовка відгуків про роботу вчителів, які атестуються

- Творчі звіти вчителів, які атестуються.

- Проведення і відвідування відкритих уроків учителів у ШКОЛІ .

- Презентація досвіду роботи вчителів ШМО, які атестуються.

- Корекція календарних планів (за необхідністю).

- Затвердження відгуків про роботу Вчителів, які атестуються.

- Участь учителів методичного об'єднання в підготовці і роботі районного методичного об'єднання.

Квітень

- Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій, наказів, листів МОН України, наказу по закладу щодо організованого закінчення навчального року та підготовки і проведенню державної підсумкової атестації учнів випускних класів.

- Участь у засіданні шкільної атестаційної комісії.

- Перевірка виконання навчальних планів і програм.

- Перевірка наявності в навчальних кабінетах розділу щодо підготовки учнів до державної підсумкової атестації :

- наявність куточків «Готуємось до державної підсумкової атестації»;

- естетичність оформлення;

- наявність зразків завдань;

- поради учням щодо підготовки до ДПА;

- наявність графіка консультацій

- рекомендована література

- методичні матеріали.

- Підготовка текстів для підсумкових семестрових і річних контрольних робіт.

Травень

- Проведення підсумкових контрольних робіт за текстами адміністрації.

- Аналіз результатів контрольних робіт, визначення перспектив роботи щодо підвищення якості освіти.

- Проведення анкетування вчителів щодо оволодіння питаннями проблемної теми району.

- Розробка проекту плану роботи об'єднання на наступний навчальний рік

- Підготовка і проведення творчого звіту роботи шкільного методичного об'єднання.

Червень

- Аналіз успішності учнів з предмета за II семестр і за рік.

- Завдання членам методичного об'єднання стосовно серпневих педагогічних

- конференцій, підготовки районної методичної виставки.

- Здача оформленого звіту" Про роботу ШМО"

Кiлькiсть переглядiв: 0