План роботи МО природничо-математичного циклу

на 2017/2018н.р.

І засідання.Вересень.

Особливості організації навчально-виховного процесу в 2017–2018 н. р.

Мета: вивчити основні нормативні документи; обговорити план роботи методичного об’єднання на 2017–2018 навчальний рік; проаналізувати навчальні програми, підручники.

Форма роботи: методична сесія.

1. Обговорення та затвердження плану роботи МО природничо-математич-ного циклу на 2017–2018 н. р.

2. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу, ведення класної документації.

3. Ознайомлення з наказами.Про особливості викладання предметів природничо-математичного циклу у 9 класі за новим Держстандартом.

4. Методична консультація: ознайомлення з єдиними вимогами щодо ведення шкільної документації.

5. Обговорення та затвердження тем, над якими працюватимуть члени МО у 2017–2018 н. р.

6. Ознайомлення з планом проходження курсової перепідготовки та атестацією вчителів.

7. Підготовка календарних планів.

Завдання членам МО:

-опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити та посібникиз предметів природничо-математичного циклу;

- підготувати повідомлення з питання «Впровадження нових освітніх технологій на уроках інформатики»;

- зробити вибірку педагогічної літератури з теми «Особливості викладання предметів природничо-математичного циклу у 9 класі за новим Держстандартом».

Робота між засіданнями:

· скласти календарне планування на І семестр 2017–2018 н. р.;

· оперативна методична нарада про оформлення та ведення шкільної документації;

· оперативна методична нарада «Особливості викладання предметів природничо-математичного циклу у 9 класі за новим Держстандартом».ІІ засідання.Жовтень.

Професійне зростання вчителя

Мета: актуалізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках; створити умови для поглиблення знань педагогів щодо надання підтримки учням; удосконалення знань про використання інтерактивних методів роботи у структурі уроку; розвивати комунікабельність; виховувати інтерес до самовдосконалення.

Форма роботи:ярмарок ідей

1. Застосування творчих завдань з метою формування в учнівтворчогомислення на уроках математики.

2.«Впровадження нових освітніх технологій на уроках інформатики».

3.Обмін досвідом, обговорення.

Практикум:

Створення блогів засобами Blogger

Стан наповнення блогу МО

Завдання членам МО:

-працювати над самоосвітою і професійним самовдосконаленням вчителя;

- дотримуватись вимог до оформлення кабінетів; ТБ в кабінетах.

Робота міжзасіданнями:

·Підготувати виступи Використання мультимедійних технологій на уроках фізики;ІКТ в роботі вчителів біології.

· Підготовка учасників ІІ етапу предметних олімпіад

· Участь у Всеукраїнських конкурсах (Геліантус, Бобер);

· Ознайомлення з новинками педагогічної преси та навчальної літератури

ІІІ засідання.Січень-березень.

Використання сучасних методів навчання на уроках предметів природничо-математичного циклу Розвиток інтересу до вивчення предметів

Мета: обговорити оптимальні засоби, методи та форми взаємодії вчителя й учня, які сприяють розвитку пізнавальної активності; розширити знання педагогів про використання навчальних проектів на уроках; розвивати інтерес до самовдосконалення педагогів.

Форма роботи:круглий стіл

1. Шляхи формування в учнів мотивації до навчання

2.Використання мультимедійних технологій на уроках фізики.

3. ІКТ в роботі вчителів біології (з досвіду роботи).

4. Обговорення, обмін досвідом.

Практикум:

Створення сайтів засобами Google;

Аналіз результатів предметних олімпіад; оцінка роботи з обдарованими дітьми.

Особливості роботи вчителів природничо-математичного циклу в ІІ семестрі, внесення коректив у планування.

Завдання членам МО:

-Опрацювати нові електронні посібники рекомендовані для використання у навчальному процесі з математики, біології, географії, хімії, фізики, екології тощо, їх практичне застосування.

-Проведення відкритих уроків та позакласних заходів

Робота міжзасіданнями:

· підготувати виступ «Формування в учнів навиків самостійного пошуку інформації під час викладання географії»

· скласти календарне планування на І семестр 2017–2018 н. р.;

· оперативна методична нарада про підсумки участі учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

· Участь у Всеукраїнських конкурсах (Колосок, Кенгуру)

Бібліографічний огляд фахових видань.

IV Засідання. Квітень-травень.

Проблема розвитку творчості вчителів та учнів

Мета: зробити аналіз проблем розвитку творчості вчителів та учнів на уроках природничо-математичного циклу; удосконалити знання про ІКТ та обговорити раціональне використання мультимедіа й інтернету на уроках.

Форма роботи:педагогічна майстерня

1. Формування в учнів навиків самостійного пошуку інформації під час викладання географії

2. Розвиток творчого потенціалу школярів через науково – дослідну роботу

3.Аналізучастіучнів у предметних конкурсах .

4. Творчий звіт вчителів з проблеми самоосвіти.

5.Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на наступний навчальний рік

6.Організація та проведення державної підсумкової атестації з предметів та підготовка до ЗНО

Практикум:

Використання он-лайнових технологій Google дляорганізації навчально – виховного процесу

Аналіз позакласної роботи за рік.

Аналіз роботи МО за рік

Завдання членам МО:

-Проведення ДПА у поточному н.р.;

-Моніторингякостіосвіти.

Робота міжзасіданнями:

· Пропозиції щодо проведення навчальних екскурсій.

· Підготовка та затвердження тексті в контрольних робіт, матеріалів ДПА

Кiлькiсть переглядiв: 0