/Files/images/мед.служба.jpgМедична сестра школи: Кондратюк Світлана Василівна

Режим роботи медичного кабінету:

щоденно з 8:00 до 17:00.

_____________________________________________________________________

Організація медичного обслуговування

У медичному кабінеті працює медична сестра, посада якої входить до штату навчального закладу. У своїй роботі медична сестра керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров'я, освіти та науки.

Основні завдання медичної сестри навчального закладу:

1. Постійний контроль за станом здоров'я дітей;

2. Проведення обов'язкових медичних оглядів дітей;

3. Надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або травми;

4. Здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

5. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму;

6. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників навчального закладу;

7. Ведення звітно-облікової медичної документації в порядку, встановленому МОЗ України.

Медична сестра навчального закладу зобов'язана:

1. Оглядати дітей після канікулярного періоду або по вимозі стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри;

2. Брати участь у плануванні обов'язкових медичних оглядів;

3. Проводити аналіз стану здоров'я дітей за результатами обов'язкових медичних оглядів, розробляти план оздоровлення, здійснювати контроль за виконанням рекомендацій фахівців;

4. Інформувати батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати, в тому числі профілактичні щеплення та обов'язкові медичні огляди;

5. Надавати невідкладну медичну допомогу дітям, організовувати їх госпіталізацію у разі наявності показань;

6. Вести облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримуватись правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечувати своєчасне поповнення;

7. Здійснювати постійний контроль за якістю готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування

8. Здійснювати контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, за проведенням заходів щодо загартування;

9. Забезпечувати контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами;

10. Здійснювати заходи щодо ізоляції хворих дітей та спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими, та проводити протиепідемічні заходи в порядку, встановленому МОЗ України;

11. Здійснювати контроль за своєчасністю проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками навчального закладу;

12. Проводити бесіди та лекції з дітьми, батьками та працівниками навчального закладу щодо здорового способу життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань, у тому числі СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом;

13. Дотримуватись конфіденційності щодо стану здоров'я вихованців, їх батьків, педагогічного персоналу навчального закладу;

14. Підвищувати свою кваліфікацію;

15. Готувати заявки на лікарські засоби та вироби медичного призначення;

16. Вести обліково-звітну та медичну документацію у порядку, встановленому МОЗ України.

Організація фізичного виховання

Проблема зміцнення здоров`я дітей може бути розв`язана лише спільними зусиллями батьків, медичних працівників та педагогів. Бо саме від спільних цілеспрямованих дій залежить, якими виростуть наші діти. Тому формувати культуру розуміння пріоритету здорового способу життя, надавати ґрунтовні знання про основи здоров`я потрібно дітям з раннього віку, щоб знання, вміння, навички перейшли у звичні, необхідні потреби.

Здоровий спосіб життя є визначальним чинником забезпечення тривалості активного життя, соціального, біологічного та психічного благополуччя і передбачає оптимальну рухову активність, раціональне харчування, здоровий сон, дотримання гігієнічних правил, відмову від тютюнопаління, вживання наркотиків та зловживання алкоголем.

Рухову активність у повсякденному житті забезпечують рухливі ігри, фізичні вправи, походи за межі закладу (дитячий туризм), фізкультурні свята і розваги, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров`я, індивідуальна робота з фізичного виховання.

Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням.

Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням - невід'ємна частина навчального процесу та медичного обслуговування учнів у загальноосвітньому навчальному закладі що включає заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури, забезпечує своєчасне визначення рівня функціональних можливостей організму учнів, адекватність фізичних навантажень та раннє виявлення ознак хвороб і ушкоджень.

Медико-педагогічний контроль здійснюється разом з медичною сестрою навчального закладу. Оздоровчий ефект занять фізичною культурою забезпечується за умови повної відповідності фізичного навантаження функціональним можливостям організму. У свою чергу, функціональний стан організму характеризує ефективність і раціональність організації фізичного виховання у навчальному закладі.

Метою медико-педагогічного контролю є:

1. визначення стану здоров'я, фізичного розвитку і функціонального стану організму учнів, які займаються фізичною культурою;

2. оптимізація рухової активності учнів;

3. вирішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров'я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів.

Завдання медико-педагогічного контролю:

1. визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров'я, функціональних можливостей організму та рівня розвитку рухових навичок учня з метою диференціації засобів і форм фізичного виховання та дозування фізичного навантаження;

2. систематичне спостереження за динамікою показників фізичного розвитку, стану здоров'я та розвитку локомоторної функції учня під впливом фізичних вправ, загартування та інших засобів біокорекції для оцінки їх оздоровчого ефекту;

3. виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою;

4. профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

медико-педагогічий контроль:

1. медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання;

2. диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та спеціальній групах;

3. оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;

4. медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;

5. медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;

6. профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

7. санітарно-просвітницька робота;

8. контроль за ефективністю організації фізичного виховання у навчальних закладах.

Медико-педагогічне спостереження проводиться медичною сестрою разом з вчителем безпосередньо під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання.

За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить:

- у перших класах - 35 хвилин,

- у других – четвертих - 40 хвилин,

- у п'ятих - одинадцятих - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освітою та установою державної санітарно-епідеміологічної служби. Розклад уроків повинен враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання та основ здоров'я і фізичної культури.


Наказ Міністерства охорони здоров’я України від16.08.2010 N 682 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 382 ( z0941-12 ) від 23.05.2012

“Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”

В наказі надається:

· схема періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

· довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду;

· інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»

Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України10 листопада 2020 р. за N 1111/35394

"Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"

Кiлькiсть переглядiв: 0